Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti firmy RNDr. Miroslav Lipovský - MILI (vlastníka zlatnictvomili.sk), so sídlom Koprivnická 11, 841 01 Bratislava, IČO: 17385067, DIČ: 1020192734, IČ DPH: SK1020192734, zapísanej do Živnostenského registra Slovenskej Republiky pod číslom živnostenského registra: 104-6715 Okresný súd Bratislava a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom zlatnictvomili.sk ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetových stránkach zlatnictvomili.sk.

 Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite na tlačítko "pridať do košíka" a predmet bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať ďalej v nakupovaní. Objednávka sa vytvorí kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku s povinnosťou platby". Na Vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne ďalšie informácie. V tejto fáze sa ešte objednávka nespracováva, ale je len zaevidovaná. Odoslaním objednávky objednávajúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. 

Ceny, doprava a spôsob platby

Ceny uvedené v internetovom obchode zlatnictvomili.sk sú platné v čase objednania tovaru. Zmena ceny tovaru nemá vplyv na skôr potvrdené objednávky. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené bez poplatkov za dopravu. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Pre internetový obchod zlatnictvomili.sk je veľmi dôležité, aby sa k vám naše produkty dostali bez akéhokoľvek poškodenia a čo najrýchlejšie. Vždy posielame z nášho tovaru tie najlepšie a najkrajšie šperky (minerály), aké sa dajú z našej ponuky vybrať, nakoľko si uvedomujeme, že ste sa nemohli dostaviť osobne a vybrať si sami. Preto vám ponúkame nasledovné spôsoby odberu tovaru.

Minimálna hodnota objednávky je 10€. Objednávky nad 50€ doručujeme zdarma!

PRE SLOVENSKO:

- poštou na dobierku: zasielame cez: Slovenská pošta = poštovné + balné - suma podľa aktuálneho cenníka

- poštou so zaplatením vopred na účet: UPOZORNENIE! - táto možnosť je iba po predchádzajúcom odsúhlasení e-mailom alebo telefonickom potvrdení firmou RNDr. Miroslav Lipovský - MILI. V prípade, že máme tovar fyzicky na sklade, oznámime vám číslo účtu na zaplatenie objednávky cca do 24 hodín od objednania (v prípade úhrady na účet ušetríte na poštovnom cca 0.60€) = poštovné + balné - suma podľa aktuálneho cenníka

- osobný odber: v kamennej predajni OC DUBRAWA - TESCO (na konečnej električiek v Dúbravke) = bezplatne (0€)

PRE ČESKO:

- poštou na dobierku: zasielame cez: Slovenská pošta = poštovné + balné - suma podľa aktuálneho cenníka

Doba trvania doručenia tovaru

- na sklade do 3 dní
- mimo skladu do 21 dní
- výroba 4-8 týždňov

 

Reklamácie
 
V prípade reklamácie nás kontaktujte emailom na mili@mili.sk alebo na telefónnom čísle +421 905 302 335 alebo osobne v kamennej predajni na adrese: Zlatníctvo MILI v OC DUBRAWA - Tesco, Pri Hrubej lúke 2, 841 01 Bratislava - Dúbravka.
 

Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník právo odstúpenia od zmluvy uplatní e-mailom na mili@mili.sk. Zákazník vráti nepoškodený tovar v pôvodnom obale na vlastné náklady do 14 dní, aby uplatnil právo odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť kompletný aj s príslušenstvom. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi uhradenú sumu za tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej sumy zákazníkovi v plnej výške sa nevzťahuje na výrobky a šperky vyrobené na zákazku podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Uplatnenie reklamácie

Právo na opravu tovaru, právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci dopraviť do predajne na vlastné náklady. Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne (podľa §622 Obč. zák.). Vybavenie záručnej reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní. Zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa reklamácia neuplatnila v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Všeobecné reklamačné podmienky

Pri predkladaní tovaru, ktorý je v záruke na opravu, musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho (kupujúceho):

- predloženie dokladu o zaplatení

- tovar musí byť fyzicky nepoškodený

Povinnosti servisu voči reklamujúcemu

a.) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má reklamujúci (kupujúci) právo na jej bezplatné odstránenie

b.) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má reklamujúci (kupujúci) právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)

c.) ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.)

d.) ak sa tovar nedá opraviť, potom platí §18, odsek 4 Zákonníka o ochrane spotrebiteľov

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu výrobku za rovnaký výrobok, alebo za iný výrobok v rovnakej cene. 

Záručná doba
 
Firma RNDr. Miroslav Lipovský - MILI (vlastník zlatnictvomili.sk) zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.). Podľa §621 Obč. zákonníka záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. 24 mesačnú záruku poskytujeme na: výrobné závady šperkov, prasknutie šperkov a na vypadnutie kameňov. Záruka sa nevzťahuje na: mechanické poškodenie šperku, mechanické pretrhnutie retiazky a náramku, povrchové poškodenie tvaru a povrchu šperku (ryhy spôsobené mechanickým poškodením šperku), prasknutie kameňa vplyvom mechanického poškodenia.
 
Doporučujeme šetrné zaobchádzanie so šperkami, nakoľko povrchová úprava šperkov podlieha opotrebovaniu v závislosti od zaobchádzania s výrobkom. Tak isto podlieha opotrebovaniu aj uzáver šperku. Všetky závady, ktoré sú spôsobené nevhodným zaobchádzaním so šperkom, môžete zadať na opravu, ktorú poskytujeme ako platenú službu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že šperky plnia ozdobnú funkciu. Doporučujeme Vám nenosiť šperky pri fyzicky náročnej práci, pretože môže dôjsť k povrchovému poškodeniu šperku, na ktoré nie je možné uplatniť záruku.
 
Záverečné ustanovenia
 
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné, resp. neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke zlatnictvomili.sk. Všetky autorské práva v podobe textov a obrázkov sú vyhradené a právne chránené. Použitie týchto materiálov z webových stránok zlatnictvomili.sk vyžaduje súhlas vlastníka. 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1. 2022